Bestuurszaken en ANBI-gegevens

BESTUURSLEDEN

Voorzitter ♦ Ackelyn Stapensea
Penningmeester ♦ Bouke van der Zee
Secretaris Dieuwke de Jong ♦ portefeuille personeel en organisatie
Lid ♦ Netty Letterie-Kuurstra ♦ portefeuille collectie en tentoonstellingen
Lid ♦ Natasja Post ♦ portefeuille gebouw en onderhoud 

BELONINGSBELEID 

Bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding, anders dan die voor gemaakte onkosten. 
De arbeidsvoorwaarden voor het personeel volgen die van gemeentelijke instellingen.
Met ingehuurde krachten wordt een contract afgesloten.

BELEID

Onze missie luidt: De rijke cultuurhistorie van de stad Sloten in kaart brengen, behouden en toegankelijk maken voor toeristen, recreanten en inwoners van de gemeente De Fryske Marren. De daarvan afgeleide hoofddoelstelling voor 2020-2024 is: 10 procent meer mensen laten delen in onze collectie en onze kennis. In de komende jaren willen we daaraan werken door in te zetten op deze beleidslijnen:

  • Herinrichting van de vaste presentatie omdat de huidige sterk verouderd is
  • Professionaliseren op collectiebeheer, educatie, online marketing
  • Verduurzamen bedrijfsvoering en winkel

Deze hoofdlijnen zijn uitgewerkt in het beleidsplan voor de periode 2020-2024. U vindt dat hier.

OFFICIËLE DOCUMENTEN EN GEGEVENS

Het bestuursverslag inclusief jaarrekening over 2020 vindt u hier.

Het museum heeft de ANBI-status. U kunt dit controleren in het ANBI-register.

De officiële naam is Stichting Museum Stedhûs Sleat,

Het fiscaal nummer is 8092.70.237