Herinrichting

Wat was ook al weer de aanleiding

Zo ergens in 2018 werd het duidelijk: de huidige tentoonstelling was aan vervanging toe. De presentaties waren achterhaald en ook de techniek was verouderd en niet gebruiksvriendelijk. Wilde Museum Sloten toekomstbestendig zijn, dan moest er wat gebeuren. Vanaf dat moment is er veel gesproken over dit plan: binnen het bestuur, met subsidieverstrekkers, met bouwers, de projectleiding, gemeente, de museumfederatie.

In 2020 was al een eerste opzet tot stand was komen in samenwerking met de ontwerpers Vervolgens is er hard en met succes gewerkt aan het rondkrijgen van de financiering van die plannen: de inspanningen van Margriet Agricola en Karin Dibbits van ‘Museummakers’ hebben geleid tot toezeggingen van in totaal € 250.000,- van plaatselijke maar ook landelijke subsidieverstrekkers. In januari 2022 heeft het bestuur de overeenkomst met Karin Dibbits getekend. Zij is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de projectleiding.

En wat zijn ook al weer de plannen?

Kantelpunten

Het stadje Sloten is – net als veel andere historische steden en dorpen – min of meer ‘stilgezet’ rond het midden van de 19de eeuw. Dit was het gevolg van de industrialisatie, die het karakter van Nederland ingrijpend veranderde. In Friesland deed de latere landbouwmechanisatie daar nog een schepje bovenop.
Zo werd de kleine wereld van mensen wier leven was bepaald door familie en eigen wijk of dorp opeens een veel grotere wereld waarin de invloed van nationale en zelfs internationale politiek en economie doorwerkte in het leven van gewone mensen. En dat weerspiegelde zich in de cultuur, in religie en levensopvatting, in architectuur, beroepskeuze, familieleven, enzovoort. Het basisidee is om dergelijke kantelpunten ook als uitgangspunt te nemen voor de vormgeving. Elk thema krijgt zo dus twee verhalen: één van vóór een bepaald moment in de geschiedenis en één van daarna. De tentoonstellingsmeubels geven bezoekers de mogelijkheid om het verhaal aan weerszijden van die kantelpunten te zien: door het verschuiven van een paneel of een tafelblad verschijnt het verhaal vóór of na het kantelpunt.
Met deze benadering wordt elk thema op de voor dat thema meest geëigende manier gepresenteerd en in de tijd gezet. Zonder een dwingende chronologie biedt het de bezoeker toch een heel concreet houvast. En voor de presentatie biedt het veel mogelijkheden om dynamiek en meer beleving te geven aan de verhalen.

Oude en nieuwe techniek

Er zijn meerdere manieren om historische verhalen op een pakkende manier te visualiseren maar echt uniek wordt het als wij dat doen via onze toverlantaarns en aanverwante objecten. Immers: door ze hun oorspronkelijke functie terug te geven worden ze op een originele manier weer tot leven gewekt.
Bovendien maakt het meteen de relatie met de geschiedenis van het geprojecteerde beeld duidelijk: van bioscoop en televisie tot youtubefilmpjes en virtualrealitykijkers, het begint allemaal bij de Laterna Magica. We kunnen gebruikmaken van de historische apparaten die na de voorgenomen en noodzakelijke ontzameling beschikbaar komen en deze kunnen dan worden aangepast aan de huidige technische eisen.

Inmiddels zijn de bouwers en ontwerpers al langere tijd bezig met het uitwerken van de onderwerpen hiervoor: er worden teksten geschreven, oude plaatjes worden gedigitaliseerd, kasten worden gebouwd, enzovoort.

Een uitgebreide beschrijving van de plannen vindt u in het Bidbook van de Museum elders op deze website). 

VR bril

Werk aan de winkel voor bestuur en vrijwilligers

Vanaf oktober 2022 hebben bestuur en vrijwilligers ook zelf flink de handen uit de mouwen gestoken: met vereende krachten hebben we de oude presentatie opgeruimd. Met hulp van Antoon Mous zijn ook alle materialen materialen. Nadat twee maanden hard hebben gewerkt is het museum nu leeg.

2022 10 Vrijwilligers ruimen leeg

Ook het gebouw op de schop

Slotenaren hebben het al gezien: het monumentale gebouw wordt door gemeente De Fryske Marren onder handen genomen.
Al direct bleek dat kozijnen in de raadszaal echt verrot zijn en vervangen moeten worden. En kortgeleden kwam aan het licht dat tijdens de isolatie van het dak er bij de schoorstenen delen zijn verwijderd die er nu voor zorgen dat de schoorstenen naar beneden zakken. Je kunt dat zien in de brede scheuren in de brede voegen van de schoorstenen.
Het bouwbedrijf is direct gestart met de herstelwerkzaamheden want dat is echt noodzakelijk, de projectleider heeft kunnen schuiven met werkzaamheden zodat de oplevering eind maart niet in gevaar komt.