Herinrichting

Wat was ook al weer de aanleiding

De huidige tentoonstelling is aan vervanging toe. De presentaties zijn achterhaald en ook de techniek is verouderd en niet gebruiksvriendelijk. Met de uitvoering van de nieuwe plannen zal Museum Sloten toekomstbestendig zijn.

Financiering is rond!

In 2020 was al een eerste opzet tot stand was komen in samenwerking met de ontwerpers (zie het Bidbook van de Museum elders op deze website). Vorig jaar hard gewerkt aan het rondkrijgen van de financiering van die plannen. En dat is gelukt! Momenteel zijn de ontwerpers deze opzet aan het uitwerken. In oktober gaan we beginnen met het echt werk. Het museum zal dan wat eerder dan gebruikelijk dicht gaan: in plaats van 1 november gaan wel al op 3 oktober dicht. Dat geeft ons wat meer ruimte om alles goed en tijdig af te ronden.

Toverlantaarns als medium

Dit eerste uitgangspunt voor het concept vloeit voort uit de unieke collectie toverlantaarns.

Er zijn meerdere manieren om historische verhalen op een pakkende manier te visualiseren maar echt uniek wordt het als wij dat doen via onze toverlantaarns en aanverwante objecten. Immers: door ze hun oorspronkelijke functie terug te geven worden ze op een originele manier weer tot leven gewekt.

Behalve een grote esthetische waarde creëert een dergelijke authentieke toepassing ook veel mogelijkheden voor interactie en beleving.

Bovendien maakt het meteen de relatie met de geschiedenis van het geprojecteerde beeld duidelijk: van bioscoop en televisie tot youtubefilmpjes en virtualrealitykijkers, het begint allemaal bij de Laterna Magica. We kunnen gebruikmaken van de historische apparaten die na de voorgenomen en noodzakelijke ontzameling beschikbaar komen en deze kunnen dan worden aangepast aan de huidige technische eisen.

Innovatief is dat we deze historische technieken koppelen aan moderne projectietechnieken als videomapping, layertechnieken, multitouch schermen.

extra beeld

Kantelpunten

Het stadje Sloten is – net als veel andere historische steden en dorpen – min of meer ‘stilgezet’ rond het midden van de 19de eeuw. Dit was het gevolg van de industrialisatie, die het karakter van Nederland ingrijpend veranderde.

In Friesland deed de latere landbouwmechanisatie daar nog een schepje bovenop.

Zo werd de kleine wereld van mensen wier leven was bepaald door familie en eigen wijk of dorp opeens een veel grotere wereld waarin

de invloed van nationale en zelfs internationale politiek en economie doorwerkte in het leven van gewone mensen. En dat weerspiegelde zich in de cultuur, in religie en levensopvatting, in architectuur, beroepskeuze, familieleven, enzovoort. Het basisidee is om dergelijke kantelpunten ook als uitgangspunt te nemen voor de vormgeving. Elk thema krijgt zo dus twee verhalen: één van vóór een bepaald moment in de geschiedenis en één van daarna. De tentoonstellingsmeubels geven bezoekers de mogelijkheid om het verhaal aan weerszijden van die kantelpunten te zien: door het verschuiven van een paneel of een tafelblad verschijnt het verhaal vóór of na het kantelpunt.

Met deze benadering wordt elk thema op de voor dat thema meest geëigende manier gepresenteerd en in de tijd gezet. Zonder een dwingende chronologie biedt het de bezoeker toch een heel concreet houvast. En voor de presentatie biedt het veel mogelijkheden om dynamiek en meer beleving te geven aan de verhalen.

Oude en nieuwe techniek

Om het verhaal van Sloten zo levendig mogelijk te vertellen, maken we ook gebruik van nieuwe technieken. Wanneer de bezoekers een helm opzetten, ervaren ze een Friese verrassingsaanval als compacte 3D experience. 

VR bril