Partners

Ons Museum wil graag midden in de gemeenschap staan en heeft daarom altijd open gestaan voor samenwerkingsverbanden op verschillende gebieden.

Wij werken met veel plezier met de andere twee geregistreerde musea in de gemeente De Fryske Marren

Op plaatselijk niveau werken we samen met de horeca zodat we u bij het entreebewijs een kop koffie voor € 1,50 kunnen aanbieden in de volgende gelegenheden;

Een structurele subsidierelatie onderhouden wij met de gemeente

  • De Fryske Marren
  • Stichting Van der Wal Fonds

Op onze zolder hebben de vrijwilligers van Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân een kantoor gevestigd. Zij doen onderzoek naar de historie van onze omgeving, beheren een digitaal archief en zijn op dat gebied een kenniscentrum voor de gemeente en aar inwoners. Net als ons museum werken zij hard om het verleden van Sloten en Gaasterland levend houden. Hun website biedt een schat aan informatie over de geschiedenis van Gaasterland.