Vrienden van het museum

Om ons museum mogelijk te maken en levend te houden, is de steun en betrokkenheid van onze vrieden van grote waarde. Wilt u daaraan bijdragen, word dan ok vriend: met uw steun kunnen we het museum laten bloeien!

Historie

De groep vrienden van het museum begon in 2001 met een aantal van 20. Na een ledenwerfactie in 2004 groeide dit aantal tot 120. En nu, in 2017, bedraagt het aantal vrienden zo’n 130.

Wat doen wij voor u?

Een kenmerk van vriendschap is dat je van elkaar weet wat je bezighoudt en waarmee je actief bent. Wat ons betreft bestaat de wederzijdse betrokkenheid dan ook niet enkel uit het dankbaar ontvangen van een bijdrage. Als vriend ontvangt u daarom onze jaarlijkse nieuwsbrief, wordt u uitgenodigd voor evenementen als de gezellige opening van een nieuwe tentoonstelling, en als we uw mailadres hebben sturen we ook interessante gebeurtenissen aan uw door (denk aan excursies, lezingen of workshops).
Natuurlijk heeft u ook het hele seizoen gratis toegang voor uzelf plus een gast.

Bekijk hier de meest recente nieuwsbrief.

Wat doen wij met uw bijdrage?

Uw bijdrage wordt niet gebruikt voor de reguliere exploitatie van het museum, maar voor extra’s die een meerwaarde bieden. 

Inmiddels is door de vrienden een bedrag opgebouwd van  € 8.614,45. Dat is een mooi saldo, en het eerstvolgende dat we hieruit bekostigen is de aanschaf en plaatsing van een periscooop. .Bezoekers kunnen dan vanuit de burgemeesterskamer al rondkijken in het museum. Het idee is dat ze daardoor nieuwsgierig worden en ook daadwerkelijk het museum gaan bezoeken.

Periscoop gekocht door vrienden van museum sloten

Wilt u ook vriend worden? 

Met onderstaand formuliertje kunt u zich aanmelden als vriend. Fijn dat u meedoet!