Vrienden van het museum

Om ons museum mogelijk te maken en levend te houden, is de steun en betrokkenheid van onze vrieden van grote waarde. Wilt u daaraan bijdragen, word dan ok vriend: met uw steun kunnen we het museum laten bloeien!

Historie

De groep vrienden van het museum begon in 2001 met een aantal van 20. Na een ledenwerfactie in 2004 groeide dit aantal tot 120. En nu, in 2020, bedraagt het aantal vrienden zo’n 140.

Wat doen wij voor u?

Een kenmerk van vriendschap is dat je van elkaar weet wat je bezighoudt en waarmee je actief bent. Wat ons betreft bestaat de wederzijdse betrokkenheid dan ook niet enkel uit het dankbaar ontvangen van een bijdrage. Als vriend ontvangt u daarom onze jaarlijkse nieuwsbrief, wordt u uitgenodigd voor evenementen als de gezellige opening van een nieuwe tentoonstelling, en als we uw mailadres hebben sturen we ook interessante gebeurtenissen aan uw door (denk aan excursies, lezingen of workshops).
Natuurlijk heeft u ook het hele seizoen gratis toegang voor uzelf plus een gast.

Bekijk hier de meest recente nieuwsbrief.

Bent u op zoek naar het rekeningnummer van de vrienden? Dat is NL85 RABO 0305 0321 94

Wat doen wij met uw bijdrage?

Uw bijdrage wordt niet gebruikt voor de reguliere exploitatie van het museum, maar voor extra’s die een meerwaarde bieden. 

In 2019 hebben de vrienden de aanpassing van de historische wand geschonken. De filmpjes die voorheen door de gleuven te zien zaten wat al te veel verstopt, en de techniek waarmee ze werden aangestuurd was verouderd en niet meer te repareren. Nu zijn die filmpjes naar buiten gehaald, en de spelers zijn gemonteerd aan de voorkant van de wand.

Museum Vertrekkamer displays overzicht 1000px breed

Bij de voorgenomen herinrichting (realisatie  2022) zullen de vrienden een nog te bepalen educatief onderdeel bijdragen.

Wilt u ook vriend worden? 

Met onderstaand formuliertje kunt u zich aanmelden als vriend. Fijn dat u meedoet!