Aanmelden voor de nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en ontvangt u uitnodigngen voor bijvoorbeeld de opening van een nieuwe tentoonstelling. Of we vertellen interessante wetenswaardigheden over de geschiedenis van de stad of items uit onze collectie. 

'Hait' van Hendrik Elings
People

'Hait' van Hendrik Elings

De portretten van Hendrik Elings verwonderen, ze ogen zelfverzekerd, tegelijk zijn ze bijna ontgoochelend weerloos: door hun plaatsing in het vlak, kleurgebruik en zelfbewuste oogopslag hebben ze iets onaantastbaars, maar contrasten zorgen ervoor dat je ziet wat iemand waard is, de kwetsbaarheid toont juist de kracht van de persoon. De portretten hebben een zekere transparantie, die de gezichten “doorschijnend” maakt. Openingen naar achter de afbeeldingen, want daar gebeurt het. De kijker moet er als het ware inkruipen. Elings doet een appèl op de kwetsbaarheid van de beschouwer, in de interpretatie moet je iets van jezelf prijsgeven.
Werk van Hiske Wiersma
Agency

Werk van Hiske Wiersma

De kwaliteit van de schilderijen van Hiske wordt in sterke mate bepaald door haar affiniteit met het onderwerp. Zij schildert portretten van mensen en dieren. Deze ‘portret-benadering’ maakt haar schilderijen hoogst individueel. In een heldere, fris-Friese stijl legt Hiske de uiterlijke kenmerken op het doek vast. Tegelijkertijd streeft zij ernaar om door te dringen tot de ziel van het wezen dat zij schildert. ‘Ik moet al meteen bij de eerste opzet contact met het schilderij krijgen’, zegt zij: ‘Als dat gebeurt, weet ik dat het gaat lukken’. Met dieren is dat vooral oogcontact. Vandaar dat zij de ogen, die zij het eerst schildert, vrij gedetailleerd uitwerkt, terwijl de rest meer impressionistisch blijft. Om de intensiteit van het portret te versterken worden achtergronden meestal geabstraheerd.
Werk van Evert van Hemert
Marketing

Werk van Evert van Hemert

Het werk van Evert is voornamelijk figuratief. Hij is beeldhouwer en schilder en put zijn inspiratie uit zijn directe belevingswereld. Vrouwen en dieren, vooral paarden, behoren tot zijn onderwerpen. Hij houdt van weelderige vormen met een erotische uitstraling. In zijn kunstenaarschap is Evert uiterst gedreven. Hij schildert zoals hij beeldhouwt, in z’n volstrekt eigen taal. Zijn beelden zijn het resultaat van een langdurig proces. Dit begint met het vormen in was of klei, daarna het gieten, het schuren en slijpen, het patineren en tot slot het aanbrengen van de details. Daardoor worden zijn beelden persoonlijkheden, nauw verbonden met de mens die Evert is. Voor zijn schilderijen vindt de kunstenaar inspiratie in zijn dagelijkse omgeving. In Friesland waar hij sinds 1997 woont in het dorpje Kolderwolde. Thema’s als lucht, licht en leegte keren dan ook vaak terug in zijn schilderijen.